Burdin bidearen luzatzea


BURDIN BIDEAREN LUZATZEA

Uzkaltzen den sistema, 2 gas zilindroekin. Lasto plataforma zinta mekanizatuaren aitzinera ateratzeko gisan.

Lasto-bota errexkiago pausatzeko edo zaldare xerbitxazeko mekanika bat baldin bada, zintaren luzetasun guzian zaldarea banatzeko traburik gabe.